ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС, НЭМС-ийн Эпидемиологи биостатистикийн тэнхимийн докторант Шагдарсүрэн овогтой Оюу-Эрдэнэ “Монгол улсын өсвөр насныхан, залуучуудын хепатитийн В, С вирүсийн халдварын тархалт, дархлал тогтоц, эрт илрүүлгийг судлах асуудалд” сэдэвт...

Докторын зэрэг хамгаална

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант хурандаа Р.Энхболдын “Орон нутгийн хамгаалалтын бэлтгэлийг хангах арга зам” сэдвээр “Цэргийн удирдлага” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2020...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУА-ийн Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан, доктор (Ph.D.) Жанчиг овогтой Нарангэрэл нь “Нүүрсний гидрогенжүүлэлт ба нийлэг нефтийн гидроболовсруулалтын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр химийн шинжлэх ухааны докто...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн ШУС-ын Европ судлалынтэнхимийн докторантГанжууржав овогтой Эрдэнэнарангийн“Монголын нууц товчооны ойролцоо утгат үйл үгийн герман орчуулгын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Хэл шинжлэлийнухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаал...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Энхжаргал овогтой Ариунболд “Дээд боловсролын байгууллагын чанарын менежментийг судалсан нь (Монгол улсын зарим их сургуулийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуул...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургуулийн ГХС-ийн докторант Дамдинсүрэн овогтой Туяа “Үгийн утга шилжиж шинэ үг үүсэх нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 05-р сарын 28-ны 14:00 цагт Эрдмийн о...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн ШУС-ийн НУС-ын Улс төр судлалын тэнхимийн докторант Лозвой овогтой Идэр нь “Арван буянт номын цагаан түүхийг улс төрийн сэтгэлгэлгээний түүхийн үүднээс шинжлэх нь” сэдэвт бүтээлээр Улс төрийн шинжлэх ухааны доктор /Ph.D/ ын зэрэ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийнСувилахуйн сургуулийн докторантHong Yan"ӨВӨР МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ИХ СУРГУУЛИАР СУВИЛАГЧ БЭЛТГЭЖ БУЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГЫГ ШИНЭЧЛЭХ ХЭРЭГЦЭЭ"сэдэвт бүтээлээр Сувилахуйн ухааны докторын зэрэг хамгаална.Хамгаалалтын хурал:...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Эрүүл мэндийн нийгмийн ажил, Нийгмийн ухааны тэнхимийн докторант Түмэнбаяр овогтой Батдулам “Хараа, сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлж буй нийгмийн үйлчилгээ ба орчны хүртээмжийг судалсан үр дүн” сэдэвт бүтээлээранагаах ухаа...

Докторын зэрэг хамгаална

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант дэд хурандаа Б.Нэргүйгийн “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаал...

.