ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Даваа овогтой Хонгорзул “Банкны санхүүгийн тогтвортой байдлын судалгаа (Арилжааны банкны жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 06-р сары...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Бөөр судлалын тэнхимийн докторант Эвсанаа овогтой Байгалмаа “Гемодиализ эмчилгээтэй холбоотой гарах зарим хүндрэлийг судалсан нь” сэдэвт бүтээлээр Анагаах ухааны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ий...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн докторант Нарсын Дорноо (Daorina) “Уйгурын ханын зургийн дүрслэл, соёл сэтгэлгээ” сэдвээр 2020 оны 06-р сарын 10-ны 11-цагт СУИС-ийн Эрдмийн өргөө /222 тоот/-нд Урлаг судлалын ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Уг диссерт...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулий докторант Мөнхөө овогтой Гэрэлмаа “Монгол улсад зохиогчийн эрхэд суурилсан үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь (Соёл урлагийн салбарын жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлий...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Сайннямбуу овогтой Цолмон “Цаг хугацаа заасан үг хэллэгийн прагматик судалгаа (Монгол хэлний жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 06-р ...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн докторант Самдан овогтой Хүрэлням “Монгол, англи хэлний энгийн өгүүлбэрийн зэрэгцүүлэл” сэдвээр Хэл шинжлэлийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 он...

Докторын зэрэг хамгаална

АШУҮИС-ийн Бичил амь судлалын тэнхимийн докторант Бямбаа овогтой Отгонжаргал “Жирэмсэн эх нярайд эмгэгтөрөгч бичил биетний агууламж, ген хэв шинжийг тодорхойлсон дүн” сэдэвт бүтээлээр Бичил амь судлал чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

СУИС-ийн докторант Ойдовын Хишигбат "Эртний монгол эмээлийн ур хийцийн судалгаа" сэдвээр 2020 оны 6 дугаар сарын 08-ны 11:00 цагт СУИС-ийн Эрдмийн өргөө /222 тоот/-нд Урлаг судлалын ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална.Уг диссертацита...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Мишигийн Дэлгэрнасан нь “Нүүрсний экспортын тээвэрлэлт, логистикийн төлөв байдлын шинжилгээ” сэдвээр менежментийн ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаал...

Докторын зэрэг хамгаална

АШУҮИС-ийн АУС-ийн Мэдрэл судлалын тэнхимийн докторант Мянгаа овогтой Амаржаргал “Чамархайн эпилепсийн эмнэлзүй, оношилгооны асуудалд” сэдэвт бүтээлээр мэдрэл судлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрд...

.