ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Био-Анагаахын сургуулийн докторант Нармандах овогтой Золмөнхийн "Арьсны атопийн үрэвслийн үеийн дархлаа-эмнэлзүйн асуудалд" сэдэвт ажлыг хэлэлцэх Анагаах Ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамга...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Био-Анагаахын сургуулийн докторант Нармандах овогтой Золмөнхийн "Арьсны атопийн үрэвслийн үеийн дархлаа-эмнэлзүйн асуудалд" сэдэвт ажлыг хэлэлцэх Анагаах Ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамга...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуулийн докторант Шагдарсүрэн овогтой Нансалмаагийн "Тав хүртэлх насны хүүхдийн түлэгдлийн тархалт, зарим эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа" сэдэвт ажлыг хэлэлцэx Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаалуул...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн Эдийн Засаг Бизнесийн Сургуулийн докторант Мягмаржав овогтой Халиуны "Олон улсын зах зээлд Монголын ноолууран бүтээгдэхүүнийг хоногшуулах асуудал" сэдэвт ажлыг хэлэлцэх Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын ажил хамгаалу...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Байгалийн Ухааны Салбарын Газарзүйн тэнхмийн докторант Нямцэрэн овогтой Мандахын "Монгол орны хэмжээнд цөлжилт, газрын доройтлыг үнэлэх, зураглах аргазүйн асуудалд" сэдвээр газарзүйн ухааны докторын зэр...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн ШУС-ийн Антропологи, археологийн тэнхимийн докторант Х. Сэцэнгэрэл "Хорчин, Буриад бөө мөргөлийн харьцуулсан судалгаа" сэдвээр түүхийн ухааны доктор (Ph.D)- ын зэрэг хамгаална. Түүх, антропологи, археологийн докторын ажил хамгаа...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторант Мягмар овогтой Уянга нь “Дотоодын зах зээлийг хамгаалах тусгай арга хэмжээний үндэсний эрх зүйн зохицуулалтын асуудал” сэдэвт бүтээлээр Хууль зүйн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хууль зүй...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн ШУС-ийн докторант Дорж овогтой Отгончимэг нь "Монголын Ардчилалд улс төрийн боловсролын гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол" сэдэвт бүтээлээр Улс төр судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Улс төр судлалын докторын ажил хамгаалуула...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторантPan Yingdian-ийн"Хятад хэлний "VP+DAO+X" бүтцийн хэв шинжүүдийг монгол хэрэглээний хэл шинжлэлийн үүднээс авч үзэх нь"сэдэвт хэл шинжлэлийн ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээлийн жинхэнэ хамга...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Г.Цагаачийн “Ядуурах эмзэг байдлын үнэлгээ: Монгол Улсын жишээн дээр” сэдвээр эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалах хурал 2017 оны 10-р сарын 6-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ын V байрны 601 тоот т...

.