ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Молекул биологи-Удамзүйн тэнхимийн докторант Цэдэнбал овогтой Наранзул “Монгол Улсад 2010-2020 онд вирүсийн шалтгаант амьсгалын замын халдвар үүсгэгчдийн тандалт судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Молекул биологийн чиглэлээр докторын ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Удирдлагын академийн докторант П.Оюун-Эрдэнэ “Төрийн өмчит хувьцаат компанийн засаглал төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд нөлөөлөх нь” сэдвээр Төрийн удирдлагын доктор /Ph.D./-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн АУС, ХБЭС-ын тэнхимийн докторант Очирчуулган овогтой Баярсайхан “Дархлааны урвалын хэвшинж ба хүний биеийн өвөрчлөлийн хамаарлыг эрүүл ба эмгэг үед судалсан дүн сэдэвт бүтээлээр АУ-ны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаа...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Агваанжигмид овогтой Болормаа нь “Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн судалгаа (Төрийн захиргааны байгууллагын жишээн дээр)” сэдвээр менежментийн ухааны докто...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Гистологийн тэнхимийн докторант Батаа овогтой Түмэнбаяр “Хүйтний стрессийн үед харх болон түүний үр төлийн өндгөвч ба мезовариумын бүтэц, үйл ажиллагааны өөрчлөлтийг судласан дүн” сэдэвт бүтээлээр Гистологийн чиглэлээр докторы...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Агваанжигмид овогтой Болормаа нь “Хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийн судалгаа (Төрийн захиргааны байгууллагын жишээн дээр)” сэдвээр менежментийн ухааны докто...

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн докторант Чойгүнсэн овогтой Чимидсүрэн “Компанийн нэгдмэл тайлагнал, түүнийг нэвтрүүлэх арга зүйн асуудал” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. “Бизнесийн удирдлагын докторын ажил хамгаалуулах зө...

Докторын зэрэг хамгаална

СЭЗИС-ийн докторант, СЭЗИС-ийн Экономиксийн тэнхимийн ахлах багш Дагиймаа овогтой Түвшинжаргал “Сүү боловсруулах үйлдвэрийн гэрээт фермийн арга дахь бэлтгэн нийлүүлэгч өрхийн оролцоо, түүний үр нөлөөний шинжилгээ” сэдвээр Бизнесийн удирд...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант И. Н. Смирнов “Подготовка будущих учителей физической культуры к организации внеклассной спортивной работы” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 06-р...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн докторант Бямба овогтой Төмөрбат “Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг экосистемийн хандлагаар үнэлэх боломжийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2...

.