ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн МАУОУС-ийн докторант HU YU RONG нь “Тархины шигдээс, реперфузийн эмгэг загварын үед Эрдэнэ үрлийн үзүүлэх механизмын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өрг...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторантВанягийнПүрэвбаасан" хил хамгаалах байгууллагын цэргийн албаны аюулгүй байдлыг хангах арга зам" сэдвээр, докторантБираагийнОдонгэрэл"Хуулийнэтгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага" сэдвээр тус тусдокт...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Эпидемиологи биостатистикийн тэнхимийн докторант Очирдорж овогтой Гэрэлмаа “Хотын хүн амын сүрьеэгийн өвчлөл, эрсдэл, хавьтлын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр тархвар зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын х...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн АУС-ийн Нүд судлалын тэнхимийн докторант Тойшубай овогтой Анараа нь “Чихрийн шижинт шар толбоны хавангийн оношилгоо, эмчилгээний асуудалд” сэдэвт бүтээлээр нүд судлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Шим тэжээл судлалын тэнхимийн докторант Мандах овогтой Мөнхзаяа “Улаанбаатар хотын сурагчдын бие бялдрын өсөлтийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөн...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн АУС-ийн Нүд судлалын тэнхимийн докторант Тойшубай овогтой Анараа нь “Чихрийн шижинт шар толбоны хавангийн оношилгоо, эмчилгээний асуудалд” сэдэвт бүтээлээр нүд судлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Эмгэг Судлал шүүх эмнэлгийн тэнхимийн докторант Готов овогтой Уянгын “Монгол улсад хэрэгжүүлж буй умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэгт эс судлалын оношийн тохироог үнэлсэн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр эс судлалын чиглэлээр докт...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Улаанбаатарын Их сургуулийн Утга зохиолын тэнхимийн докторант Түмэннастын Мөнхцэцэгийн “ХХ зууны монголын уран зохиолын эх бичиг судлалын шинэ хандлага” (Эрдэмтэн Д.Цэдэвийн судалгааны жишээн дээр) сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор Ph.D-...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургуулийн Утга зохиолын тэнхимийн докторант Олзхүүгийн Отгонбаатар “Жангар”-ын тууль дахь соёлын хэвшлийн судалгаа” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор Ph.D-ын зэрэг хамгаа...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Анагаах ухааны Боловсрол судлалын тэнхмийн докторант ADQINFU “БНХАУ-ЫН ӨВӨР МОНГОЛЫН ҮНДЭСТНИЙ ИХ СУРГУУЛИАР ЭМЧ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ” сэдэвт бүтээлээр Анагаах ухааны боловсрол судлалын чиглэлээр докторын зэрэ...

.