ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ШУС-ийн докторант Норов овогтой ТЭГШБАЯР “Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа” сэдэвт бүтээлээр физикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал МУИС-ийн Дугуй тэнхимд 2020-01-27-ны өдөр 12:00 цагт болно.

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Биологийн тэнхимийн докторант Г. Эрдэнэбаясгалан “Биотопын үнэлгээнд тулгуурлан байгаль орчны хохирол тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторы...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Дамбасанжаа овогтой Цолмонтуяа “Өсвөр насны хүүхдийн хөгжлийг хүрээлэн буй орчны нөлөөлөлтэй нь холбон судалсан нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 01-р сарын 30...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Han Xinghua “Research on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises of Inner Mongolia Autonomous Region” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 01-р сарын 30...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн докторант Лхагважавын Сарантуяа “Литийн ионы батарейн анодын материал шпинел Li4Ti5O12 нэгдлийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Физикийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөв...

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим Хүчний Сургуулийн докторант Цэнд-Аюушийн Буянтогтох “Дулааны цахилгаан станцын ус боловсруулах технологийг мембрант аргад тулгуурлан сайжруулах судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална....

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим Хүчний Сургуулийн докторант Мөнхбаатарын Баттулга “Эрчим хүчний объектууд ба нийтийн үйлчилгээний газруудын орчны цахилгаан соронзон орны судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамга...

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ШУС-ийн докторант Норов овогтой ТЭГШБАЯР “Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа” сэдэвт бүтээлээр физикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал МУИС-ийн Дугуй тэнхимд 2020-01-27-ны өдөр 12:00 цагт болно.

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн МАУОУС -ийн докторант WURINA (Урнаа) "DEVELOPMENT OF NEW NANO-PREPARATION OF SENDENG-4 DECOCTION AND STUDY ITS EFFECTIVENESS FOR TREATMENT SOME SKIN DISEASES" сэдэвт бүтээлээр уламжлалт анхагаах ухааны докторын зэрэг хамгаална...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант WU QIZHU "БНХАУ-ын Өвөр Монголын өөртөө засах орны Монгол анагаах ухааны эмч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний зарим асуудал" сэдэвт бүтээлээр уламжлалт анагаах ухааны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамга...

.