ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант М.Ванчигмаагийн "Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэл" сэдэвт докторын зэрэг горилсон диссертацийн хамгаалалт 2020 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 14:00 цагт тус сургуул...

Докторын зэрэг хамгаална

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Д.Сундуйсүрэнгийн "Хүн барьцаалах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал" сэдэвт докторын зэрэг горилсон диссертацийн хамгаалалт 2020 оны 4 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн Эрдмий...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн Инженер технологийн сургуулийн докторант Жанцанпүрэвийн Эрдэнэдалай “Жижиг үрт тосны ургамал тариалах үрлүүрийн үрлэх аппаратын хийцийн параметрийг үндэслэх” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуул...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн Инженер технологийн сургуулийн докторант Доржсүрэнгийн Түвшинжаргал “Таримлын үр бүрэх төхөөрөмжийн технологийн үзүүлэлтүүдийг оновчлох нь” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал...

Докторын зэрэг хамгаална

ДХИС-ийн докторант З.Дашдаваа хууль зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15:00 цагаас ДХИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн "Соёмбот" танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ДХИС-ийн ...

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Авирмэдийн Түмэнбаяр “Нүүрсний хийжүүлэлтийн процессын параметрийн оновчтой утгыг тодорхойлох” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал20...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн ХСЭС-ийн докторант Нямсүрэн овогтой Хосбаяр “A Study on Semantic and Pragmatic Features of English Euphemisms (in case of “New York Times” and “Washington Post” daily press)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуул...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Пүрэв овогтой Оюун-Эрдэнэ “Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг судалсан нь (“Монгол Өмгөөлөгч” хууль зүйн фирмийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 о...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ШУС-ийн докторант Норов овогтой ТЭГШБАЯР “Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа” сэдэвт бүтээлээр физикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал МУИС-ийн Дугуй тэнхимд 2020-01-27-ны өдөр 12:00 цагт болно.

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Биологийн тэнхимийн докторант Г. Эрдэнэбаясгалан “Биотопын үнэлгээнд тулгуурлан байгаль орчны хохирол тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр биологийн ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторы...

.