ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимийн докторант Самбидын Хишигтогтох “Ухамсаргүйн тухай З.Фрейдийн үзэл соёлын генеалогид холбогдох нь” сэдвээр философийн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 6 дуг...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Ли овогтой Рүйфэн “Монгол, Хятадын хил дамнасан логистикийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 06 сарын 06-ны өдөр 16:00 цагаас Эрдмийн о...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Ян овогтой Жиао “Монгол, Хятадын хил дамнасан аялал жуулчлалын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийн судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 0...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн МАУОУС-ийн докторант Дашзэвэг овогтой Уранзаяа "Ходоод, дэлүүний хүйтэн өвчний эмгэг загварт Анар-5 найрлагын үзүүлэх нөлөө" сэдэвт бүтээлээрАнагаах ухааны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал УАУТХ-ийн Эрдми...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимийн докторант Жаргалын Алтайбаатар “Монгол Улс дахь шинэ шашны хөдөлгөөн: өнөөгийн байдал, хандлага” сэдвээр Шашин судлалын докторын (Ph.D.) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 6...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн ХШУС-ийн Физикийн тэнхимийн докторант Гомбосүрэнгийн Зоригт "Цэнэгт бөөм-атомын мөргөлдөөний онолын судалгаа" сэдэвт бүтээлээр физикийн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг горилох хурал 2019 оны 6 дугаар сарын 12-н...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн докторант Мэндсайханы Энхжаргал нь “Орчин цагийн монгол хэлний дэд бүтээврийн бүтэц, байрлал, утга, үүрэг” сэдэвт бүтээлээр хэл шинжлэлийн ухааны докторын(Ph.D)зэрэг хамгаална...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА  

МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимийн докторант Дашдондогийн Боролзой нь “Цахим орчин дахь монгол хэлний хэм хэмжээ” сэдэвт бүтээлээр хэл шинжлэлийн ухааны докторын(Ph.D)зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хур...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Докторант Батчулууны Сүх-Очирын "Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох нь" сэдэвт нийгмийн ажлын доктор (Ph.D) -ын зэрэг горилох хамгаалалт 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ны 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ХААИС-ийн Эдийн Засаг Бизнесийн Сургуулийн докторант Даваажав овогтой Алтанхуягийн "Мал аж ахуйн салбарын тогтвортой хөгжлийн хүчин зүйлийн шинжилгээ (Баруун бүсийн жишээн дээр)" сэдэвт Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор /Ph.D/ -ын зэрэг...

.