ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

Докторын зэрэг хамгаална

ҮБХИС-ийн докторант хурандаа А.Батсайхан нь “Монгол Улсын аюулгүй байдалд хүчирхийллийн бус тэмцлийн үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл, бууралах арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвл...

Докторын зэрэг хамгаална

Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, цагдаагийн хошууч Б.Мөнхдорж“Гэмт хэргийн статистикийн онол, хэрэглээний асуудал”сэдвээр, Хүмүүнлэгийн ухааны их сург...

Докторын зэрэг хамгаална

Улаанбаатар Эрдэм Их Сургуулийн докторантПунцагийнЦагаан “Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх боломж, арга зам” (гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бодлогын жишээн дээр) сэдвээр Менежментийн доктор /Ph.D/-ынзэрэг хамгаална. Докторын...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын докторант Намсрайжав овогтой Бизьяагийн “Нууц хураангуйн үндэс” хэмээх хөлгөн судрын монгол орчуулгын харьцуулсан судалгаа” сэдэвт хэл шинжлэлийн ухааны до...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Түмэн-Очирын Эрдэнэ-Очирын “Англи, монгол хэлний зүйрлэсэн хэллэгийн утгазүйн харьцуулсан судалгаа (Хэлний соёл судлал, хэлний угсаа судлалын аргазүйгээр)”сэдвээр хэл шинжлэлийн ухааны доктор(PhD)-ы...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Хууль Сахиулахын Их Сургуулийн докторант Бат-Ерөөлийн МӨНХДОРЖ “Гэмт хэргийн статистикийн онол, хэрэглээний асуудал”, докторант Батсайханы ӨЛЗИЙСАЙХАН “Шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд шүүхийн захиргааны гүйцэтгэх үүрэг: эрх з...

Докторын зэрэг хамгаална

ҮБХИС-ийн докторант дэд хурандаа Т.Мөнх-Оргил нь “Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2018 оны 06 дугаар сарын ...

Докторын зэрэг хамгаална

ҮБХИС-ийн докторант Г.Наранчимэг нь “Үндэсний аюулгүй байдалд төрийн хэлний бодлогын гүйцэтгэх үүргийн шинжилгээ” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2018 оны 06 ду...

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ын Хууль зүйн сургуулийн докторант Ц.Давхарбаяр “Эд юмсын эрх зүй дэх эзэмшил, түүний хамгаалалтын тулгамдсан асуудал” сэдвээр хууль зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хууль зүйн ухаанаар докторын зэрэг хамгаалууулах зөвлөлийн х...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Санжпэрэнлий овогтой Нандинцэцэг “Буддын сургаал дахь зовлонг сэтгэл судлалын зарим онолоор тайлбарлах нь” сэдэвт бүтээлээр Сэтгэл судлалын доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн...

Нийт 58 мэдээний 1 - 10

.