ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант ЦЭДЭНСОДНОМ овогтой ПҮРЭВТУЯА нь “ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ӨРТГИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалу...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант ДАВААСАМБУУ овогтой ЭРДЭНЭБАЯР нь “ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮСЧЛЭЛД ҮНДЭСЛЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХУВААРИЛАЛТЫГ ОНОВЧЛОХ АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛ” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална....

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн докторант Ханжарбай овогтой Мырзабек "Баян-Өлгий аймгийн байгалийн чацарганы тархалт, нөөц, нутгийн хэлбэрүүдийг судалсан дүн" сэдвээр Хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвл...

Докторын зэрэг хамгаална

Улаанбаатар Эрдэм их сургуулийн докторант Цэнд овогтой Чулуунцэцэгийн “Гадаадын хөрөнгө оруулалт, түүний удирдлага зохицуулалтын асуудал” сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээлийн жинхэнэ хамгаалалт 2020 оны 08 дугаар сарын 21-ны ...

Докторын зэрэг хамгаална

Олон Улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Төгсөлтийн дараах сургуулийн докторант Цэнгэнжав овогтой Энхцэцэгийн “Хөдөлмөрийн нөөцийн төвлөрлийг удирдах боломжийн судалгаа /Улаанбаатар бүсийн жишээн дээр/” сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг горилс...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Чоёндиваагын Сайнтөр "Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжүүлэх арга зам" сэдвээр докторын зэрэг хамгаална.Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөв...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА.

"Ач" АУИС-ийн докторант Болд овогтой Үен нь “Ухархайн эмгэгүүдийн мэс заслын эмчилгээг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт бүтээлээр нүд судлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2020 оны 07 са...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Хү Юүй Рунг (HU YU RONG) нь анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Тархины шигдээс, реперфузийн эмгэг загварын үед эрдэнэ үрлийн үзүүлэх механизмын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Нобуёши Күме (NOBUYOSHI KUME) нь анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Шуу ясны доод үзүүр хэсгийн хугарлыг уламжлалт бариа заслын аргаар эмчлэх нь” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг х...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Урнаа (WU RI NA) анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Идээ ундааны жинхэнэ товч” бүтээлийн сурвалжийн хийгээд ургамлын нэршлийн оноолтын судалгаа” сэдэвт бүтээлээрээ анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг ...

.