ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХ ХУРЛЫН ЗАР

Докторын зэрэг хамгаална

Цагдаагийн ерөнхий газрын Авто баазын дэд дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Магсар овогтой Ариунболд нь "Зохицуулдаггүй явган хүний гарц дээр явган зорчигчийн аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх" сэдвээр 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 14:00 ...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Баатар овогтой Хурцтуяа "Болзолт дүрслэл уран сайхны сэтгэлгээний өвөрмөц нэг илрэл болох нь" сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор /Ph.D/-ын судалгааны ажил хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалу...

Докторын зэрэг хамгаална

ҮБХИС-ийн докторант хурандаа Ц.Одбаяр нь “Хилийн аюулгүй байдлыг хангахад тусгай томилгоот салбарын гүйцэтгэх үүргийн судалгаа” сэдвээр “Цэрэг, батлан хамгаалах” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаа...

Докторын зэрэг хамгаална

Докторант Н.Түмэн-Өлзийн “Суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүйн туршлага, судалгаа” сэдвээр доктор ( Ph.D )-ын судалгааны ажил хамгаалуулах зөвлөл 2018 оны 5-р сарын 28—нд МУБИС-ийн А байрны 205 тоотод 14.00 цагт болно.

Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийнБСС-ийн докторант Б.Отгонтөгс"Малын эмч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн судалгаа" сэдвээр боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ынзэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2018 оны 5 дугаар сарын 28-ныөдрийн 14:00...

Докторын зэрэг хамгаална

Төрийн өмчит Улаанбаатарын Их Сургуулийн докторант Эрдэнээ овогтой Нямдаваа нь “La1-xCexCoO3 перовскит нэгдлийн кристалл бүтэц ба шинж чанарын судалгаа” сэдвээр химийн ухааны чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвл...

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарын Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн докторант Түгж овогтой Өнөрсайхан «Монголын арилжааны телевизүүдийн өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага» нэг сэдэвт бүтээлээр С...

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны салбарын Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн докторант Пунцаг овогтой Цэрэнням «Монголын хүүхдийн тогтмол хэвлэлийн үүсэл, хөгжил, чиг хандлага» нэг сэдэвт бүтээлээр Сэтгүүл з...

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн докторантБоржигоновогтӨлзийжаргал“Монгол аман зохиолд нүүдэлчдийн эрх чөлөөний сэтгэлгээ, ертөнцийг үзэх үзэл туссан нь” сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор /Ph.D/-ынзэрэг хамгаална. Докторын зэрэг ха...

Докторын зэрэг хамгаална

СУИС-ийн докторант ДАНААЖАВЫН ТАНГАД " МОНГОЛ ДОМЫН СОЁЛ, ЭХ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ СУДАЛГАА" сэдвээр 2018 оны 05 сарын 30-ны 16:00 цагт СУИС-ийн эрдмийн өргөөнд соёл судлалын ухааны доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална.Уг диссертацитай Улсын төв ...

Нийт 35 мэдээний 1 - 10

.