ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Эрх зүйн хөтчийн ажиллах журам

"Эрх зүйн хөтчийн ажиллах журам"-ыг эндээс татаж танилцана уу

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ. СПОРТЫН КЛУБЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЖУРАМ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД,ЭРҮҮЛ МЭНДИЙНСАЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ.СПОРТЫНКЛУБЫГМАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЖУРАМ Уг журмыг та /энд дарж/ татаж авч үзнэ үү

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ. БИЕИЙН ТАМИРЫН АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ БИЕИЙН ТАМИРЫН АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал. Дугаар A/149

СПОРТЫН ТӨРӨЛ, ЦОЛ, ЗЭРГИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ ТОГТООХ, ЦОЛ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох журам

"ТОКИО-2020" ХӨТӨЛБӨР

Бололвсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал. Дугаар A/17

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГ БҮРДҮҮЛЭХ, ТАМИРЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал. Дугаар A/131

    • «
    • 1
    • »

1 to 8 from 8

.