ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал. Дугаар A/149

СПОРТЫН ТӨРӨЛ, ЦОЛ, ЗЭРГИЙН НЭГДСЭН АНГИЛАЛ ТОГТООХ, ЦОЛ, ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох журам

"ТОКИО-2020" ХӨТӨЛБӨР

Бололвсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал. Дугаар A/17

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГ БҮРДҮҮЛЭХ, ТАМИРЧДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын тушаал. Дугаар A/131

    • «
    • 1
    • »

1 to 5 from 5

.