БИЧИГ БАРИМТ НӨХӨН ОЛГОХ, ДҮЙЦҮҮЛЭХ

СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭГЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН БОЛ

Суурь, бүрэн дундын гэрчилгээ, үнэмлэхний тухай:БСШУ-ы сайдын 2008 оны 112 дугаар тушаалаар Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхээ гээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд өөрийн сурч төгссөн орон нутаг болох тухай...

БОЛОВСРОЛЫН БИЧИГ БАРИМТ ХЭРХЭН ДҮЙЦҮҮЛЭХ ВЭ?

БСШУ-ы сайдын 2008 оны 112 дугаар тушаалын дагуу гадаад улсад суралцаж байгаад ирсэн суралцагчдын Боловсролын бичиг баримт дүйцүүлэхэд бүрдүүлэх материал:1. Гадаадын улсад Ерөнхий боловсролын бага, дунд, ахлах сургуульд суралцаж төгссөн ...

    • «
    • 1
    • »

1 to 2 from 2

.