ХӨТӨЛБӨР

Бага насны хүүхдийн хөгжлийн онцлог-сургалтын арга зүй сургалт хоёр өдөр үргэлжилнэ

“Бага насны хүүхдийн хөгжлийн онцлог-Сургалтын арга зүй” сэдэвт сургалт Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт дээр өнөөдөр нээлтээ хийлээ. Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжилтэн, цэцэр...

ХИЧЭЭЛИЙН БУС ЦАГИЙН НЭМЭЛТ ХӨТӨЛБӨР

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр Дасгал ажлын дэвтэр /5 настай хүүхдэд зориулав/

СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

Би чадна Та өөрөө багш

    • «
    • 1
    • »

1 to 3 from 3

.