СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

Бага насны хүүхдийн хөгжлийн онцлог-сургалтын арга зүй сургалт хоёр өдөр үргэлжилнэ

“Бага насны хүүхдийн хөгжлийн онцлог-Сургалтын арга зүй” сэдэвт сургалт Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт дээр өнөөдөр нээлтээ хийлээ. Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжилтэн, цэцэр...

БСШУС-ын Сайдын тушаалаар “Бага насны хүүхдийг гэр бүлийн орчинд хөгжүүлэх хөтөлбөр” батлагдлаа

Энэхүү хөтөлбөр нь сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа бага насны хүүхдийн танин мэдэхүй, нийгэмшихүй сэтгэлийн хөдөлгөөн, бие бялдрын хөгжлийн холбогдох чадварыг зохих түвшинд цогцоор нь эзэмшихийг дэмжиж,...

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ – СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ” УЛСЫН ХОЁРДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ

2018 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдөр Улаанбаатар хот Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний хүртээмж, чанар, үр ашгийг нэмэгдүүлэх оновчтой арга замыг хамтран дэвшүүлж, хэрэгжүү...

ХИЧЭЭЛИЙН БУС ЦАГИЙН НЭМЭЛТ ХӨТӨЛБӨР

Хичээлийн бус цагийн нэмэлт хөтөлбөр Дасгал ажлын дэвтэр /5 настай хүүхдэд зориулав/

СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

Би чадна Та өөрөө багш

    • «
    • 1
    • »

1 to 5 from 5

.