ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Улсын хэмжээний спортын наадам зохион байгуулах журам

Төсөл Засгийн газрын 2018 оны ....дугаар тогтоолын хавсралт УЛСЫН ХЭМЖЭЭНИЙ СПОРТЫН НААДАМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл: 1.1.Олон Улсын Олимпийн Хорооны ивээл дор зохион байгуулагддаг тив, дэлхийн наадмын мөчл...

Улсын захиалгаар түүхэн болон уран сайхны кино бүтээхэд төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх журам

Төсөл УЛСЫН ЗАХИАЛГААР ТҮҮХЭН БОЛОН УРАН САЙХНЫ КИНО БҮТЭЭХЭД ТӨРӨӨС САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Улсын захиалгаар бүтээх түүхэн болон уран сайхны кино бүтээхэд мэргэжлийн кино продак...

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх шалгуур, үйлчилгээнд зөвшөөрөл олгохболзол, үйлчилгээ эрхлэх иргэний бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон хүүхэд харах үйлчилгээг зохион байгуулах, түүнд хяналт тавихад энэхүү ...

Инновацийн төсөлд грант олгох журмын төсөл

УИХ-аас 2012 онд баталсан Инновацийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5-д Засгийн газар нь "инновацийг хөгжүүлэхтэй холбогдсон нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн батлах", 6.1.7-д "инновацийн төслийг улсын төс...

Үндэсний инновацийн шагнал олгох журмын төсөл

УИХ-аас 2012 онд баталсан Инновацийн тухай хуулийн 17.1.11-д "нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулсан инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд үндэсний инновацийн шагнал олгох", 17.1.12-д "үндэсний инновацийн шагналын хэмж...

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН НЭГДСЭН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарын жендэрийн нэгдсэн бодлогын танилцуулгаБОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРЫН ЖЕНДЭРИЙН НЭГДСЭН БОДЛОГО (2017-2025)Та саналаа selenge.u@mecs.gov.mn хаягаар илгээнэ үү.

“АЮУЛГҮЙ АМЬДРАХ УХААН" СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

“АЮУЛГҮЙ АМЬДРАХ УХААН" СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРААС ТУСГАХ ЗОРИЛТЫН САНАЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРААС ТУСГАХ ЗОРИЛТЫН САНАЛТа саналаа baljinnyam@mecs.gov.mn хаягаар илгээнэ үү.

Нийт 12 мэдээний 1 - 10

.