ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Соёлын биет бус өвийг сурвалжлан олох, судалгаа шинжилгээ хийх журмын төслийг танилцуулж байна

Соёлын биет бус өвийг сурвалжлан олох, судалгаа шинжилгээ хийх журмын төслийг танилцуулж байна. Танд санал зөвлөмж байвал БСШУСЯ-нд ирүүлээрэй. ТөслийгЭНД ДАРЖтатна уу.

Соёлын биет бус өвиин мэргэжлиин зөвлөлийн ажиллах журмын төслийг танилцуулж байна.

Соелын биет бус өвиин мэргэжлиинзөвлөлийн ажиллах журмын төслийг танилцуулж байна. Танд санал зөвлөмж байвал БСШУСЯ-нд ирүүлээрэй. Төслийг ЭНД ДАРЖ татна уу.

Шинжлэх ухааны паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлтэй танилцаж санал өгнө үү

Шинжлэх ухааны паркийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлтэй танилцаж санал өгнө үү. Саналыг Namchinsuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү. Хуулийн төсөл болон батлагдсанүзэл баримтлалыг эндээс татаж үзээрэй.

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөрийн төслийг танилцуулж байна

"Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж татна уу. Та саналаа Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Ерөнхий боловсролын бодлогын газарт болонenkhjargal@mier...

Монгол дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх, үйлчилгээ үзүүлэх журмыг төслийг хэлэлцүүлж байна

Монгол дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх, үйлчилгээ үзүүлэх журмыг төслийг хэлэлцүүлж байна. Та ЭНД ДАРЖ төсөлтэй танилцан саналаа БСШУСЯ-нд доорх хаягаар ирүүлнэ үү! Утас: 260367 Цахим хаяг:gereltuya@mecs.gov...

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ

"Багшлах эрх олгох, хасах журам"-ын төсөлд санал авч байна. Саналаа БСШУСЯ-нд ирүүлнэ үү. БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Өмчийн бүх хэлбэрийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгу...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журам

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохироххэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журмын төсөл санал авч байна. Саналаа БСШУСЯ-нд ирүүлнэ үү. Төсөл Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны .. дугаар с...

Соёлын тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2019 оны .... дугаар сарын ....-ний өдөр Улаанбаатар хот СОЁЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ...

Соёлын тухай хуулийн төсөлд санал өгнө үү

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2019 оны .... дугаар сарын ....-ний өдөрУлаанбаатар хот СОЁЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, зарчмы...

Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна

ТАНИЛЦУУЛГА /Кино урлагийн дэмжих тухай/ Үндэсний киног дэмжин хөгжүүлэх, дэлхийн зах зээл дээр гарган өрсөлдүүлэх замаар үндэсний түүх, өв соёл, ёс заншлаа дэлхийд сурталчлан таниулах, кино уран бүтээлчдийн оюуны өмч, зохиогчийн э...

1 to 10 from 32

.