ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

УИХ тогтоолын төсөлд авах тухай

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2020 оны ...дүгээр сарын ..ны өдөр Дугаар Улаанбаатар хот Журам батлах тухай Дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуулийн 8.8-д заа...

Боловсролын салбарын дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөл

Боловсролын салбарын дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөний төслийг танилцуулж байна. Та энэхүү төлөвлөгөөтэй энд дарж холбоосоор танилцаж, санал, зөвлөмжөөesmp4mongolia@gmail.comхаягаар ирүүлнэ үү

Боловсролын хууль, бодлогын шинэчлэлтэй холбоотой хийсэн судалгааны баримт бичгүүдийг танилцуулж байна

Боловсролын хууль, бодлогын шинэчлэлтэй холбоотой хийсэн судалгааны баримт бичгүүдийг танилцуулж байна. Та доорх судалгааны нэр дээр дарж ТАТАЖ АВАХ боломжтой бөгөөд саналаа албан бичгээр ирүүлж болно. Монголын Улсын бага боловсролын са...

Соёлын биет бус өвийг сурвалжлан олох, судалгаа шинжилгээ хийх журмын төслийг танилцуулж байна

Соёлын биет бус өвийг сурвалжлан олох, судалгаа шинжилгээ хийх журмын төслийг танилцуулж байна. Танд санал зөвлөмж байвал БСШУСЯ-нд ирүүлээрэй. ТөслийгЭНД ДАРЖтатна уу.

Соёлын биет бус өвиин мэргэжлиин зөвлөлийн ажиллах журмын төслийг танилцуулж байна.

Соелын биет бус өвиин мэргэжлиинзөвлөлийн ажиллах журмын төслийг танилцуулж байна. Танд санал зөвлөмж байвал БСШУСЯ-нд ирүүлээрэй. Төслийг ЭНД ДАРЖ татна уу.

Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхэд тавих нийтлэг шаардлагын төсөлтэй танилцаж санал өгнө үү

Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ үзүүлэхэд тавих нийтлэг шаардлагын төсөлтэй танилцаж, саналаа БСШУСЯ-ны Ерөнхий боловсролын бодлогын газарт өгнө үү Шаардлагынтөсөл-ийг эндээс татаж үзээрэй.

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөрийн төслийг танилцуулж байна

"Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр"-ийн төсөлд санал авч байна. Төслийг энд дарж татна уу. Та саналаа Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Ерөнхий боловсролын бодлогын газарт болонenkhjargal@mier...

Монгол дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх, үйлчилгээ үзүүлэх журмыг төслийг хэлэлцүүлж байна

Монгол дохионы хэлний хэлмэрч, орчуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх, үйлчилгээ үзүүлэх журмыг төслийг хэлэлцүүлж байна. Та ЭНД ДАРЖ төсөлтэй танилцан саналаа БСШУСЯ-нд доорх хаягаар ирүүлнэ үү! Утас: 260367 Цахим хаяг:gereltuya@mecs.gov...

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ

"Багшлах эрх олгох, хасах журам"-ын төсөлд санал авч байна. Саналаа БСШУСЯ-нд ирүүлнэ үү. БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Өмчийн бүх хэлбэрийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгу...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журам

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохироххэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журмын төсөл санал авч байна. Саналаа БСШУСЯ-нд ирүүлнэ үү. Төсөл Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны .. дугаар с...

1 to 10 from 35

.