ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ

"Багшлах эрх олгох, хасах журам"-ын төсөлд санал авч байна. Саналаа БСШУСЯ-нд ирүүлнэ үү. БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ, ХАСАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Өмчийн бүх хэлбэрийн сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгу...

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохирох хэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журам

Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлогт тохироххэрэглэгдэхүүн, сургалтын орчныг бүрдүүлэх журмын төсөл санал авч байна. Саналаа БСШУСЯ-нд ирүүлнэ үү. Төсөл Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2019 оны .. дугаар с...

Соёлын тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2019 оны .... дугаар сарын ....-ний өдөр Улаанбаатар хот СОЁЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ...

Соёлын тухай хуулийн төсөлд санал өгнө үү

Төсөл МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2019 оны .... дугаар сарын ....-ний өдөрУлаанбаатар хот СОЁЛЫН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, зарчмы...

Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төслийг танилцуулж байна

ТАНИЛЦУУЛГА /Кино урлагийн дэмжих тухай/ Үндэсний киног дэмжин хөгжүүлэх, дэлхийн зах зээл дээр гарган өрсөлдүүлэх замаар үндэсний түүх, өв соёл, ёс заншлаа дэлхийд сурталчлан таниулах, кино уран бүтээлчдийн оюуны өмч, зохиогчийн э...

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛИЙГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Т А Н И Л Ц У У Л Г А “Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх журам”-ын тухай Улсын Их Хурлын 2014 оны хаврын чуулганаар батлагдсан “Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн 52 дугаар зүйлийн 52.2-т Түүх, соёлын х...

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮЕД СУРАГЧ, ХҮҮХДҮҮДЭД УХААЛАГ ГАР УТАС, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЖУРАМ

Төсөл ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮЕД СУРАГЧ, ХҮҮХДҮҮДЭД УХААЛАГ ГАР УТАС, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 276 дуга...

​ Нийгмийн ажилтны статусыг шинэ түвшинд гаргах асуудлаар хэлэлцүүлэг хийлээ

Монгол Улсын Нийгмийн үйлчилгээний хүний нөөцийн судалгаа Үндэсний ажлын хэсгийн уулзалт хэлэлцүүлэгт Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Ц.Цогзолмаа оролцлоо. Энэхүү хэлэлцүүлэгт УИХ-аас байгуулагдсан Нийгмийн үйлчилгээний талаар ...

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлЭНД ДАРЖ ТАТНА УУ

Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам

ТАНИЛЦУУЛГА Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан Боловсролыг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын болон ерөнхий боловсролын сургу...

1 to 10 from 27

.