ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮЕД СУРАГЧ, ХҮҮХДҮҮДЭД УХААЛАГ ГАР УТАС, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЖУРАМ

Төсөл ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮЕД СУРАГЧ, ХҮҮХДҮҮДЭД УХААЛАГ ГАР УТАС, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 276 дуга...

​ Нийгмийн ажилтны статусыг шинэ түвшинд гаргах асуудлаар хэлэлцүүлэг хийлээ

Монгол Улсын Нийгмийн үйлчилгээний хүний нөөцийн судалгаа Үндэсний ажлын хэсгийн уулзалт хэлэлцүүлэгт Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Ц.Цогзолмаа оролцлоо. Энэхүү хэлэлцүүлэгт УИХ-аас байгуулагдсан Нийгмийн үйлчилгээний талаар ...

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд саналаа ирүүлнэ үү

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлЭНД ДАРЖ ТАТНА УУ

Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам

ТАНИЛЦУУЛГА Боловсролыг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх журам батлах тухай Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасан Боловсролыг дэмжих үйлчилгээний хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын болон ерөнхий боловсролын сургу...

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

ШУТТХуулийн урьдчилан тандах судалгааны тайлан ТАТАХ

Магистр, докторын сургалт эрхлэхэд баримтлах нийтлэг журамд саналаа өгнө үү

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын … оны .... дүгээр сарын ...-ны өдрийн ....... тоот тушаалын хавсралт Төсөл МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХЭД БАРИМТЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1...

Докторын судалгааны ажил хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэмд саналаа өгнө үү

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2018 оны … сарын … өдрийн….. дугаар тушаалын хавсралт Төсөл ДОКТОРЫН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ ХАМГААЛУУЛАХ 3ӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улс...

Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагад суурь санхүүжилт олгох журам

ТАТАХ Төсөл Засгийн газрын 2018 оны ....дугаар тогтоолын хавсралт ТӨРИЙН ӨМЧИТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД СУУРЬ САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Засгийн газры...

Төрөөс биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого

ТАТАЖ АВАХ Нэг. Нийтлэг үндэслэл Дэлхийн нийтэд хотжилт, техник, технологийн хөгжил хурдацтай хөгжин суурин иргэншил давамгайлах болж, хүн амын амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөн улс орнууд биеийн тамир, спортыг дэмжих замаар хүний дундаж...

Нийт 21 мэдээний 1 - 10

.