Head of ministry

Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах үнийн санал ирүүлэх урилга (Дахин зарлаж буй)

Огноо:2019 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Төслийн нэр:“Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Гэрээний дугаар:GW-01 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ...

Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах үнийн санал ирүүлэх урилга

Огноо: 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр Төслийн нэр: “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Гэрээний дугаар: GW-01 Төсөл хэр...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА Огноо: 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Төслийн нэр: “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: ...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА Огноо: 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Төслийн нэр: “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл С...

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн багт их, дээд сургуулийн төгсөгчдийн мэдээллийн санг баяжуулах, хянах 4 туслах ажилтныг 7 сарын хугацаатайгаар чадварын үнэлгээний аргаар шал...

VACANCY ANNOUNCEMENT

Procurement Specialist Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed by Asian Development Bank ...

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHER TRAINING SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHER TRAINING SPECIALIST Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MEC...

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР ЖОЛООЧ

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР ЖОЛООЧ 2017 оны 11-р сард Азийн хөгжлийн банк (АХБ) Монгол Улсын Засгийн газарт Эдийн засгийн хүндрэлтэй үеэр Боловсролын чанарыг сайжруулах болон боловсролын чанарыг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэхэд ...

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHING AND LEARNING MATERIAL (TLM) SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHING AND LEARNING MATERIAL (TLM) SPECIALIST Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Sc...

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT ASSISTANT

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT ASSISTANT Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed...

.