Head of ministry

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 6 May 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-01: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and BOQ...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь “Байгалийн түүхийн музейн шинэ цогцолбор барилгын зураг төсөв боловсруулах” төслийг хэрэгжүүлэх...

“ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2019 оны 04 дүгээр Улаанбаатар хот сарын 17-ны өдөр Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-ын дэмжлэг, Япон Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас хэрэгжүүлж ...

“ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2019 оны 03 дугаар Улаанбаатархот сарын 26-ны өдөр Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-ын дэмжлэг, Япон Улсын хөнгөлөлттэй зээлийн са...

VACANCY ANNOUNCEMENT

Procurement Specialist Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed by Asian Development...

VACANCY ANNOUNCEMENT

National Education Survey for Development of Education Sector Master Plan The Government of Mongolia has requested a technical assistance (TA) from the Asian Development Bank (ADB) to support the development the Education Sector Master ...

“ИНЖЕНЕР, ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

2019 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр Улаанбаатар хотсарын 04-ний өдөр Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-ын дэмжлэг, Япон Улсын хөнгөлөлттэй зээл...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002 Гэрээний дугаар ба нэр: Шалгалтын төвүүдэд тараах тестийн онооны машин н...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн багт Өгөгдлийн сан, өгөгдлийн агуулах хөгжүүлэгч 2 хүн, Java хөгжүүлэгч 2 хүн, Java script хөгжүүлэгч 1 хүн, Туслах Java script хөгжүүлэгч 2 хүн, Ту...

Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах үнийн санал ирүүлэх урилга (Дахин зарлаж буй)

Огноо:2019 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр Төслийн нэр:“Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Гэрээний дугаар:GW-01 Төсөл хэрэгжүүлэх нэг...

.