Head of ministry

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн багт их, дээд сургуулийн төгсөгчдийн мэдээллийн санг баяжуулах, хянах 4 туслах ажилтныг 7 сарын хугацаатайгаар чадварын үнэлгээний аргаар шал...

VACANCY ANNOUNCEMENT

Procurement Specialist Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed by Asian Development Bank ...

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHER TRAINING SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHER TRAINING SPECIALIST Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MEC...

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР ЖОЛООЧ

АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР ЖОЛООЧ 2017 оны 11-р сард Азийн хөгжлийн банк (АХБ) Монгол Улсын Засгийн газарт Эдийн засгийн хүндрэлтэй үеэр Боловсролын чанарыг сайжруулах болон боловсролын чанарыг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэхэд ...

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHING AND LEARNING MATERIAL (TLM) SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHING AND LEARNING MATERIAL (TLM) SPECIALIST Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Sc...

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT ASSISTANT

VACANCY ANNOUNCEMENT PROJECT ASSISTANT Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдөр Төслийн нэр: G9182-MON: Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Ядуурлыг Бууруулах Японы Сан, Азийн Хөгжлийн Банк (...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Буцалтгүй тусламжийн G9182-MON “Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн дугаар ба нэр: сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах” төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW02: Сургуулийн дот...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2018 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Буцалтгүй тусламжийн G9182-MON “Баруун бүсийн сургуулийн бага ангийн дугаар ба нэр: сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах” төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW03: Сургуулий...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан Спортын Яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “29 дүгээр тусгай сургуульд хяналтын камер болон мэдээлэгч гэрлэн дохио” нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Битүүмжилсэн үнийн саналыг 2018 оны...

.