Head of ministry

Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл

MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SCIENCE AND SPORTSREQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTERESTEDUCATION SPECIALIST(SENIOR SECONDARY STEM SUBJECTS) (19 PERSON-MONTHS)(VACANCY NOTICE) ADB Loan no. 3243-MON (SF) Project Title....

Үйлдвэрлэлийн хэлтэс

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Даргын үүрэг гүйцэтгэгчС.Нансалмаа 516-9 318700 Nansalmaa@mecs.gov.mn 2. Улсын төсөв болон гадаадын зээ...

Хуулийн хэлтэс

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Дарга Л.Цэдэвсүрэн 415 Tsedevsuren@mecs.gov.mn 2. Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын эрх зүйн з...

Инновацийн хэлтэс

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Хэлтсийн даргынүүрэг гүйцэтгэгчД.Жаргалмаа 502 263646 Jargalmaa@mecs.gov.mn 2. Шинжлэх ухааны парк, иннов...

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Дарга З.Энхболд 404 264247 Enkhbold@mecs.gov.mn 2. Дотоод аудитор Д.Сэлэнгэ 214 266588 Se...

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчХ.Галсанхүү 413 323284 Galsankhuu@mecs.gov.mn 2. Нэгдсэн төсвийн ерөнхий ня...

Гадаад хамтын ажиллагааны газар

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1 Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Гарди 415 262916 gardi@mecs.gov.mn 2 Гадаадад, гадаадаас суралц...

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР

№ Албан тушаал Нэр Өрөөний дугаар Утасны дугаар И-мэйл хаяг 1. Газрын дарга Э.Мөнхбилэг419266295 Munkhbileg@mecs.gov.mn 2. Спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн ...

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР

№Албан тушаалНэрӨрөөний дугаарУтасны дугаарИ-мэйл хаяг 1 Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч Д.Одгэрэл 513 260816 Odgerel@mecs.gov.mn 2Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуц...

.