Head of ministry

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002 Гэрээний дугаар ба нэр: GW-12: Ерөнхий боловсролын сургуулийн VI-VII ангийн сурагч...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдөр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Салбарын бодлого, үйл ажиллагааг мэдээллэх, сурталчлах ажлын хүрээнд “Салбарын үйл а...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-06: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-05: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-04: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-03: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications and B...

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Date: 17 July 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: EP-02: Engineering Firm to develop detailed designs, specifications a...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2019 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Улаанбаатар хот Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь “Дуурь бүжгийн эрдмийн театрын шинэ барилгын зураг төсөл боловсруулах” төслийг хэрэгжүүлэх...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Ерөнхий боловсролын сургуулийн I-V ангийн “Иргэний ёс зүйн боловсрол” сурах бичиг, багшийн номын хэвлэлийн эхийг бэлтгэж, хэвлэн нийлүүлэх тухай: СБШИБ-2019/001-002 ...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх XII.6.1.12 дахь хэсэгт “Соёлын байгууллагын тоног төхөөрөмж /Дархан-Уул аймаг/” төсөл...

.