Head of ministry

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION HEATING AND VENTILATION ENGINEER

Date: 15 August 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-10 Construction supervision heating and ventilation engineer ...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION CIVIL ENGINEER

Date: 15 August 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-08/02 Construction supervision civil engineer (appr. 28 month...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ УРИЛГА

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ УРИЛГА /энд дарж татаж авна уу/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-05: Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 5 дугаа...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-04: Сургууль, цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилг...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594 MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-03: Хан-уул дүүргийн 2 дугаар хорооны 65 ду...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594 MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-02: Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594 MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-01: Сургууль, цэцэрлэгийн өргөтгөлийн б...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002Гэрээний дугаар ба нэр: GW-14: Ерөнхий боловсролын сургуулийн X-XII ангийн сурагчдад...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 7 дугаар сарын 19-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002 Гэрээний дугаар ба нэр: GW-13: Ерөнхий боловсролын сургуулийн VIII-IX ангийн с...

.