Head of ministry

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-16: Налайх дүүрэг, 2-р хороо, "Эрдмийн ...

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Loan 3594-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-18: Налайх дүүрэг, 7-р хорооны 240 ортой...

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос "Шинжлэх ухааны ажилтны анхдугаар их хурлын баримт бичгийн э...

Notification of Contract Award

Notification of Contract Award Consulting services EP:06 Date 30 April 2020 Grant No. and Title: Loan 3594-Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficu...

Notification of Contract Award

Notification of Contract Award Consulting services EP:05 Date 30 April 2020 Grant No. and Title: Loan 3594-Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficu...

Notification of Contract Award

Notification of Contract Award Consulting services EP:04 Date 30 April 2020 Grant No. and Title: Loan 3594-Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficu...

Notification of Contract Award

Notification of Contract Award Consulting services EP:03 Date 30 April 2020 Grant No. and Title: Loan 3594-Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficu...

Notification of Contract Award

Notification of Contract Award Consulting services EP:02 Date 30 April 2020 Grant No. and Title: Loan 3594-Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficu...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION CIVIL ENGINEER

VACANCY ANNOUNCEMENT FORConstruction supervision civil engineer Date: 20 March 2019 Loan No. and Title: Sustaining Access to and Quality of Education During Economic Difficulties Project 50091-002 Contract No. and Title: IC-08/...

VACANCY ANNOUNCEMENT Civil Engineer

Civil Engineer Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed by Asian Development Bank (A...

.