Яам

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл 50091-002 Гэрээний дугаар ба нэр: Шалгалтын төвүүдэд тараах тестийн онооны машин ний...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь Боловсролын салбарын мэдээллийн системийн багт Өгөгдлийн сан, өгөгдлийн агуулах хөгжүүлэгч 2 хүн, Java хөгжүүлэгч 2 хүн, Java script хөгжүүлэгч 1 хүн, Туслах Java script хөгжүүлэгч 2 хүн, Ту...

Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах үнийн санал ирүүлэх урилга (Дахин зарлаж буй)

Огноо:2019 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр Төслийн нэр:“Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Гэрээний дугаар:GW-01 Төсөл хэрэгжүүлэх нэг...

Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах үнийн санал ирүүлэх урилга (Дахин зарлаж буй)

Огноо:2019 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр Төслийн нэр:“Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр:Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Гэрээний дугаар:GW-01 Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид ...

Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах үнийн санал ирүүлэх урилга

Огноо: 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр Төслийн нэр: “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) Гэрээний дугаар: GW-01 Төсөл хэр...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА Огноо: 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Төслийн нэр: “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл Санхүүжилтийн эх үүсвэр: ...

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ҮНИЙН САНАЛ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА Огноо: 2018 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Төслийн нэр: “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах” төсөл С...

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн багт их, дээд сургуулийн төгсөгчдийн мэдээллийн санг баяжуулах, хянах 4 туслах ажилтныг 7 сарын хугацаатайгаар чадварын үнэлгээний аргаар шал...

VACANCY ANNOUNCEMENT

Procurement Specialist Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MECSS) and financed by Asian Development Bank ...

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHER TRAINING SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT TEACHER TRAINING SPECIALIST Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project (RRP MON 50091), implemented by Ministry of Education, Culture, Science and Sports (MEC...

Нийт 37 мэдээний 1 - 10

.