Сургуулийн өмнөх боловсрол

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2019-2020 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга2019-2020 оны хичээлийн жилийн статистик

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга 2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

сөб 2016 2017 оны статистик мэдээллийн товч танилцуулга from mecss сөб 2016 2017 оны статистик мэдээ нэгдсэн үзүүлэлт from mecss

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ: Танилцуулга Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлтСургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо/байршил, хэв шинж/Сургуулийн өм...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН НЭГДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ2.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, БҮЛЭГ, ХҮҮХДИЙН ТОО /байршил, хэв шинжээр/3.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ (бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр)4.СУРГУ...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын 2013-2014 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1. Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт2. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо /байршил, хэв шинж/3. Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт /бүлэг, хүүхдийн тоо, бүсээр/4. Сургуулийн өмнөх болов...

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

1.Сургуулийн өмнөх боловсролын нэгдсэн үзүүлэлт2.Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, бүлэг, хүүдийн тоо3.Сургуулийн өмнөх боловсролын зарим тоон үзүүлэлт4.Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдсан хүүхдийн тоо5.Хүүхдийн цэцэрлэгийн та...

    • «
    • 1
    • »

1 to 9 from 9

.