Statistics

Шинжлэх ухаан, технологи ба “Дөрөв дэх засаглал”-ынхан сургалт-хэлэлцүүлэг хийлээ

Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас санаачлан “Шинжлэх ухаан, технологийн хөгжлийг сэтгүүл зүйгээр дамжуулан олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх” сургалт, хэлэлцүүлгийг сэтгүүлчдийн дунд өнөөдөр /2019.05.16/ зохион байгууллаа. Нийгэм, эди...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Танилцуулга 2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга 2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Танилцуулга2018-2019 оны хичээлийн жилийн статистик

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Танилцуулга 2017-2018 оны хичээлийн жилийн статистик

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын 2015-2016 оны хичээлийн жилийн статистикийн мэдээллийн үзүүлэлтүүд: Үндсэн үзүүлэлт Сургуулийн тоо, байршил Суралцагчид-Улсын дүн Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр Суралцагчид, сургуулиар Суралцагчид, насны бү...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Үндсэн үзүүлэлт Сургуулийн тоо, байршил Суралцагчид-Улсын дүн Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр Суралцагчид, сургуулиар Суралцагчид, насны бүлгээр Дотуур байранд суугчдын тоо Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр Удирдах ажилтан, багшийн...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Үндсэн үзүүлэлт Сургуулийн тоо, байршил Суралцагчид-Улсын дүн Суралцагчид-Өмчийн хэлбэрээр Суралцагчид, сургуулиар Суралцагчид, насны бүлгээр Дотуур байранд суугчдын тоо Ажиллагчид, өмчийн хэлбэрээр Удирдах ажилтан, багшийн тоо Мэ...

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2012-2013 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Дээд боловсролын салбарын нэгдсэн үзүүлэлт Их, дээд сургууль, коллежийн тоо, байршил СУРАЛЦАГЧИД (улсын дүн) СУРАЛЦАГЧИД (өмчийн хэлбэрээр) СУРАЛЦАГЧИД (сургуулиар) СУРАЛЦАГЧИД (аймаг, нийслэлээр) СУРАЛЦАГЧДЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ(салбар...

1 to 10 from 25

.