ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН, ТАНИЛЦУУЛГА

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН, ТАНИЛЦУУЛГА-2019

2019 оны 12-р сарын 24-ний өдөр 1.ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ Монгол Улсын 2019 оны төсөвт Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт нийт 603 төсөл арга хэмжээг 616,4 тэрбум төгрөг, үүнээс 381 шинэ, 222 шилжих хөрөнгө оруулалт б...

    • «
    • 1
    • »

1 to 4 from 4

.