ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГО

ҮНДСЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ2008 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар12 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот“Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтодсуурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого"батлахтухайМонгол Улс...

    • «
    • 1
    • »

1 to 1 from 1

.