МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН 2007-2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН 2007-2020 онд хөгжүүлэх МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ бүрэн эхийг доорх холбоосоос татаж авна уу 1. Мастер төлөвлөгөө/Монгол хувилбар/ 2. Master plan/English version/

МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛЫГ 2006-2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монголын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөөний бүрэн эхийг доорхи холбоосоос татаж авна ууТөлөвлөгөөний линк устсан байна 1.Мастер төлөвлөгөө (Bytes)/Монгол хувилбар/ 2.Master plan (Bytes)/English version/

    • «
    • 1
    • »

1 to 2 from 2

.