ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

2012 оны 09 сарын 18 өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ 2012 оны 09 сарын 18 өдөр Дугаар 37 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засгийн газрын2012-2016 оныүйл ажиллагааныхөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Ү...

    • «
    • 1
    • »

1 to 1 from 1

.