Policy and plans

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2018 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2016

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН 2007-2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН 2007-2020 онд хөгжүүлэх МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ бүрэн эхийг доорх холбоосоос татаж авна уу 1. Мастер төлөвлөгөө/Монгол хувилбар/ 2. Master plan/English version/

ҮНДСЭНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ2008 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар12 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот“Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтодсуурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого"батлахтухайМонгол Улс...

2008 - 2015 ОН

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНГОЛЫН БОЛОВСРОЛЫГ 2006-2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ МАСТЕР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монголын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх Мастер төлөвлөгөөний бүрэн эхийг доорхи холбоосоос татаж авна ууТөлөвлөгөөний линк устсан байна 1.Мастер төлөвлөгөө (Bytes)/Монгол хувилбар/ 2.Master plan (Bytes)/English version/

2012 оны 09 сарын 18 өдөр

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНТОГТООЛ 2012 оны 09 сарын 18 өдөр Дугаар 37 Төрийн ордон, Улаанбаатар хот Монгол Улсын Засгийн газрын2012-2016 оныүйл ажиллагааныхөтөлбөр батлах тухай Монгол Улсын Ү...

ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2015

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2015 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/PDF TАТАХ/ Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр: Г.Энх-Амгалан Утас: 260723 E-mail: enkhamgalan@mecs.gov.mn

1 to 10 from 24

.