Түгээмэл асуулт, хариулт

Докторын зэрэг хамгаална

ДХИС-ийн докторант З.Дашдаваа хууль зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15:00 цагаас ДХИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн "Соёмбот" танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ДХИС-ийн ...

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Авирмэдийн Түмэнбаяр “Нүүрсний хийжүүлэлтийн процессын параметрийн оновчтой утгыг тодорхойлох” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал20...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн ХСЭС-ийн докторант Нямсүрэн овогтой Хосбаяр “A Study on Semantic and Pragmatic Features of English Euphemisms (in case of “New York Times” and “Washington Post” daily press)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуул...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Пүрэв овогтой Оюун-Эрдэнэ “Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг судалсан нь (“Монгол Өмгөөлөгч” хууль зүйн фирмийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 о...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ШУС-ийн докторант Норов овогтой ТЭГШБАЯР “Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа” сэдэвт бүтээлээр физикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал МУИС-ийн Дугуй тэнхимд 2020-01-27-ны өдөр 12:00 цагт болно.

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Дамбасанжаа овогтой Цолмонтуяа “Өсвөр насны хүүхдийн хөгжлийг хүрээлэн буй орчны нөлөөлөлтэй нь холбон судалсан нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 01-р сарын 30...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУЭИС-ийн БЭС-ийн докторант Han Xinghua “Research on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises of Inner Mongolia Autonomous Region” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 01-р сарын 30...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн докторант Лхагважавын Сарантуяа “Литийн ионы батарейн анодын материал шпинел Li4Ti5O12 нэгдлийн судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Физикийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөв...

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим Хүчний Сургуулийн докторант Цэнд-Аюушийн Буянтогтох “Дулааны цахилгаан станцын ус боловсруулах технологийг мембрант аргад тулгуурлан сайжруулах судалгаа” сэдэвт бүтээлээр Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална....

.