Түгээмэл асуулт, хариулт

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Чоёндиваагын Сайнтөр "Хил хамгаалах байгууллагын хүний нөөцийн бодлого, хэрэгжүүлэх арга зам" сэдвээр докторын зэрэг хамгаална.Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөв...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА.

"Ач" АУИС-ийн докторант Болд овогтой Үен нь “Ухархайн эмгэгүүдийн мэс заслын эмчилгээг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт бүтээлээр нүд судлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2020 оны 07 са...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Хү Юүй Рунг (HU YU RONG) нь анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Тархины шигдээс, реперфузийн эмгэг загварын үед эрдэнэ үрлийн үзүүлэх механизмын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Нобуёши Күме (NOBUYOSHI KUME) нь анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Шуу ясны доод үзүүр хэсгийн хугарлыг уламжлалт бариа заслын аргаар эмчлэх нь” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг х...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн докторант Урнаа (WU RI NA) анагаах ухааны докторын зэрэг горилон туурвисан “Идээ ундааны жинхэнэ товч” бүтээлийн сурвалжийн хийгээд ургамлын нэршлийн оноолтын судалгаа” сэдэвт бүтээлээрээ анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн докторант Б.Баярсайхан нь “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийг эдийн засгийн түншлэлээр дэмжих нь” сэдвээр Төрийн удирдлагын доктор /Ph.D./-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамга...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

“Ач” АУИС-ийн докторант Баттогтох овогтой Гэрэлмаа “Дээрээс тогтоосон дүрс тус бүрийг бүртгэсэн бичиг сурвалжийн эх бичгийн судалгаа” сэдэвтбүтээлээрээ анагаах ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 он...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн МАУОУС-ийн докторант HU YU RONG нь “Тархины шигдээс, реперфузийн эмгэг загварын үед Эрдэнэ үрлийн үзүүлэх механизмын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өрг...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Дотоод хэргийн их сургуулийн докторантВанягийнПүрэвбаасан" хил хамгаалах байгууллагын цэргийн албаны аюулгүй байдлыг хангах арга зам" сэдвээр, докторантБираагийнОдонгэрэл"Хуулийнэтгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага" сэдвээр тус тусдокт...

ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн Эпидемиологи биостатистикийн тэнхимийн докторант Очирдорж овогтой Гэрэлмаа “Хотын хүн амын сүрьеэгийн өвчлөл, эрсдэл, хавьтлын судалгаа” сэдэвт бүтээлээр тархвар зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын х...

.