Түгээмэл асуулт, хариулт

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Докторант Наранбат овогтой Дамбадаржаа “Хүрэн хөрсний агрохими биологийн зарим шинж чанарт сэлгээ, усалгааны нөлөө” сэдвээр хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 06-р сарын 21-ны өд...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Докторант Санжаа овогтой Дэнсмаа “Таримлын сэлгээн дэх рапсын хөрсний үржил шимд үзүүлэх нөлөө” сэдвээр хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн 09:00 цагаас ХА...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Докторант Чойжинжав овогтой Оюун “Монгол орны Сибирь жодоо(Abies sibirica Ledeb)-г үрээр тарьж ургуулсан дүн” сэдвээр хөдөө аж ахуйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн 0...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Улаанбаатарын Их Сургуулийн Монгол хэл, утга зохиолын тэнхимийн докторант Эдуард овогтой Батжавхлан “ХХ зууны эхэн үеийн монгол, хятад уран зохиолын харьцуулсан судалгаа /богино хэмжээний хүүрнэл зохиолын жишээн дээр/” сэдвээр Хэл бичгий...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУИС-ийн Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант Дагийраазай овогтой Нямдорж “Монгол төрийн бэлгэдлийн уламжлал, шинэчлэл” сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 07 дуга...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Шархүү овогтой Батзүсэм “Жижиглэн худалдаа үйлчилгээний чанарыг сайжруулах боломжийн судалгаа (Эмийн сангийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хура...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн докторант Додон овогтой Нарантуяа “Байгууллагын хүний нөөцийн стратегийн төлөвлөлтийг сайжруулах нь (“Улаанбаатар төмөр зам” ХНН-ийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах ...

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Ач АУИС-ийн докторант Батбаатар овогтой Сувд “Хүүхдийн дундах "Монгол толбо"-ны тархалт” сэдэвт бүтээлээр Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалтын хурал АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2016 оны 06сарын 26 –нд 13:00 цагт болно.

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант Н.Долгорсүрэн "Монголын бага дунд боловсролынхөгжилтийнсургалтын хөгжлийн чиг хандлага судалгаа үр дүн" сэдвээрдокторынзэрэг хамгаалах хуралдаан 2019.06.18-нд9:30-д МУБИС-ийн А байрны 205 тоотод болно

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхмийн докторант Бүрэнбаатар овогтой Мантгарын "Бэлчээр ашиглалтын ялгаатай нөхцөл дэх хүрэн хөрсний шинж чанар, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс" сэдэвт Газарзүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилох бүтээлийг ...

.